De inhoud van deze website valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de maker ervan.

Opmerkingen, suggesties en kritiek ter aanpassing en verbetering zijn uitermate welkom. De enige bedoeling en het enige opzet was om, in het nederlandstalig landsgebied , de naam en de faam van Anton Tsjechov in ere te houden. Het leek mij , 100 jaar na het overlijden van de door mij, en nog zovele anderen, geliefde schrijver Anton Pavlovitsj Tsjechov een geschikt en noodzakelijk moment.

Het gastenboek is bedoeld als forum voor uw vragen en/of reacties. Deze kunt u kwijt op volgend e-mailadres: lucient@skynet.be
In de mate van het mogelijke zal U, indien gewenst, een antwoord gegeven worden via e-mail.

Voor de échte Tsjechov-liefhebbers bestaat de kans om toe te treden tot het op 2 juli 2004 opgerichte Vlaamse “Tsjechov-genootschap”, met als voorzitter de maker van deze website:
                    Lucien Tonnelier
                    Rue du Rivage, 3
                    B-7750 Mont de l'Enclus (Orroir)
                    e-mail: lucient@skynet.be
De notulen van het “Tsjechov-genootschap” zijn te bekomen op gemotiveerde aanvraag.

De “computerdeskundige” opmaak van deze website werd verzorgd door Kristof Dereeper, zonder wiens hulp het uiteindelijk resultaat zonder enige twijfel rampzalig zou geweest zijn. Ik betuig hem hiervoor mijn oprechte en diepgemeende dank.

Desalniettemin moet ik ook toegeven dat het op geregelde tijdstippen nuttigen van een goede Russische vodka een voorname bijdrage geleverd heeft aan de realisatie van dit opzet.