De invloed van Russische schrijvers op de wereldliteratuur is ontegensprekelijk enorm.
Wanneer de "niet-Russische mens" aan Russische prozaschrijvers denkt is dit meestal aan Dostojevski en Tolstoj, eventueel aan Gogol , Toergenjev en soms ook aan Gorki, Boelgakov, Boenin, Pasternak, Solzjenitzyn … maar nochtans …!!!

In mijn prille jeugd heb ik een schrijver ontdekt en lief gekregen van zeker eenzelfde grootheid en in mijn ogen zelfs ongeëvenaard niveau - Anton Pavlovitsj Tsjechov - de liefde is steeds gebleven!

In onze contreien is Anton Tsjechov voornamelijk bekend door zijn toneelstukken zoals "Ivanov - De Meeuw - Oom Vanja - De drie zusters - De kersentuin …" . Ze worden over de hele wereld nog ieder jaar met veel succes opgevoerd.

Maar Anton Tsjechov is vooral een onovertroffen meester van het (korte) verhaal.
Zijn verhalen beschrijven op prachtige wijze het leven in het Rusland van de 19de eeuw, maar zijn anderzijds zo modern, tijdeloos en eeuwig dat zij ons eveneens een beeld geven, niet alleen van de huidige, maar ook van de toekomstige maatschappij. Het is haast onvoorstelbaar hoe Anton Tsjechov met één of enkele woorden een ganse sfeer kan oproepen en ons tevens een volledige voorstelling kan geven van zijn personages. Vóór hem dacht men ettelijke bladzijden tot zelfs verscheidene hoofdstukken nodig te hebben om de lezer dezelfde informatie te kunnen geven. De verhalen van Anton Tsjechov hebben een ongekende en ongeëvenaarde suggestieve kracht en blijven daarom, ook 100 jaar later, zo vlot leesbaar en transformeerbaar naar om het even welke tijd.

Zijn opleiding tot geneesheer heeft het observatievermogen van Anton Tsjechov zeker nog aangescherpt, en zijn latere praktijk als arts heeft hem met alle lagen van de bevolking in aanraking gebracht. En zo zijn naast de talloze, in het begin ook om den brode, prachtig geschreven korte verhalen, meesterwerken ontstaan zoals o.a. "Verdriet" - "De zwarte monnik" - "De boeren" - "De steppe" - "De dame met het hondje" - en ... het onvolprezen "Zaal nr.6".

Indien U als toevallige lezer van deze website de behoefte voelt om, al is het maar, één verhaal van Anton Pavlovitsj Tsjechov te lezen dan zult U de maker ervan maar voornamelijk Uzelf gelukkig maken.