“Datgene wat wij ondergaan wanneer we verliefd zijn is misschien onze normale toestand. Verliefdheid doet de mens inzien hoe hij eigenlijk behoort te zijn”

“Men kan slechts zijnsgelijke liefhebben”

“Als je over vrouwen schrijft, moet je vanzelf over de liefde schrijven”.

“Wie iets niet gedaan kan krijgen met vriendelijkheid, kan dat ook niet met strengheid”.

“De universiteit brengt alle bekwaamheden tot ontplooiïng, waaronder ook de domheid”.

“Wat zijn mensen die gelukkig zijn en in alles slagen soms onuitstaanbaar!"

"De onuitstaanbaarste mensen zijn provinciale beroemdheden".

“Alles weten en alles begrijpen doen alleen domkoppen en kwakzalvers".

"Ik haat leugen en dwang in al hun vormen".

“Bij de insecten wordt de rups tot vlinder, maar bij de mensen is het omgekeerd, de vlinder wordt tot rups”

“’t Is beter door de schuld van idioten ten gronde te gaan, dan door hen geprezen te worden”

“De wijze leert graag zelf, de dwaas anderen”

"Een goed mens schaamt zich zelfs tegenover een hond"

"Welopgevoede mensen verlangen van de vrouw meer dan een bed, en geen paardenzweet ..."

"Wat doet het ertoe of de nachtegaal zingt in een grote boom of in een struik?"

"De kunstenaar moet geen rechter zijn over zijn personages en dat wat zij zeggen, maar slechts een onpartijdig getuige"

“Het verlangen om het algemeen welzijn te dienen moet beslist een zielsbehoefte zijn, een voorwaarde voor persoonlijk geluk - als het niet daaruit, maar uit theoretische of andere overwegingen voortkomt, is het niet veel waard”

“Als een samenleving haar kunstenaars op handen draagt en in hen bijzondere mensen ziet, is zij klaarblijkelijk doordrongen van de meest verheven strevingen”

“Het aantal zenuwziekten en zenuwlijders is niet toegenomen, maar het aantal artsen dat in staat is hen te behandelen”

“Vrouwen zonder mannengezelschap verleppen, en mannen zonder vrouwengezelschap versuffen”

“Hij kreeg een verhouding met een 45-jarige vrouw, en ging sindsdien gruwelverhalen schrijven”

“Het ongeluk is dat wij proberen de eenvoudigste kwesties op uiterst listige wijze op te lossen, waardoor zij juist bijzonder gecompliceerd worden. Men moet naar een eenvoudige oplossing zoeken”

“De mens moet een geloof hebben ofwel er een zoeken, anders is hij een waardeloos schepsel”

Als het de mensheid lukt alle lijden met behulp van pillen en druppels te doen verdwijnen, zal ze zich afwenden van godsdienst en wijsbegeerte, waarin ze tot dusverre niet alleen een hulp tegen alle benardheden, maar zelfs ook het geluk heeft gevonden.

"- Een mens heeft op de wereld slechts 2 meter grond nodig.
- Niet een mens, maar een lijk. Een mens heeft de hele aardbol nodig."

"Wil je optimist worden en het leven begrijpen, geloof dan niet langer in wat gezegd en geschreven wordt, maar observeer en onderzoek zelf."

"Dokters of advocaten, dat is allemaal één pot nat, met dit verschil alleen, dat advocaten je alleen maar kaal plukken, terwijl de dokters je nog naar de andere wereld helpen ook..."

"Je bent de 'heer des huizes' en dat wil in de taal van het leven daarbuiten zoveel zeggen, als dat je een redeloos dier bent, dat je berijden kunt en waar je zoveel lasten op kunt stapelen als je maar wilt, zonder dat je bang hoeft te zijn in konflikt te komen met de vereniging voor dierenbescherming".

“Uit de notities van een oude hond: ‘De mensen eten de afval en botten niet op die de keukenmeid weeggooit. Stommerikken’.”